Stöd till kommersiell service

Syftet med stöd till kommersiell service är att upprätthålla och utveckla lokal service för dem som bor, verkar på och besöker landsbygden. Det finns flera olika stöd att söka och beroende på stödform sker ansökan hos olika aktörer.

Hemsändningsbidrag

Vem kan söka?
Hemsändningsbidraget kan sökas av kommuner som har en varuförsörjningsplan eller serviceplan som gör det möjligt att bedöma behovet enligt förordning (2000:284) om stöd till kommersiell service.

Till vad?
Utkörning av dagligvaror till hushåll på glesbygd och landsbygd med långt avstånd till närmsta butik. Eller för att anordna särskilda inköpsturer till en närliggande butik.

Hur mycket stöd kan jag få?
Kommunen kan söka hemsändningsbidrag som motsvarar högst 50 procent av kommunens nettoutgift för hemsändningen. Bidraget får inte överstiga 100 kronor per hushåll och hemsändningstillfälle.

Hur söker jag stödet?
Ansökan görs via e-tjänsten Min ansökan.

 

Servicebidrag

Vem kan söka?
Servicebidraget kan sökas av näringsidkare som har en dagligvarubutik eller drivmedelsstation i glesbygd eller landsbygd.

Till vad?
Servicebidraget kan bara sökas om det finns särskilda skäl för det såsom tillfälliga lönsamhets- och likviditetsproblem. Bidrag kan endast beviljas butiker som är prioriterade i kommunernas serviceplaner samt att man har provat andra åtgärder först, som inte har fungerat.

Hur mycket stöd kan jag få?
Servicebidrag är högst 250 000 kr eller vid särskilda skäl 300 000 kr.

Hur söker jag stödet?
Ansökan görs via e-tjänsten Min ansökan.

 

Särskilt driftstöd till dagligvarubutiker

Vem kan söka?

Särskilt driftstöd kan sökas av ägare till försäljningsställen som har ett mångsidigt utbud av dagligvaror och som:

  • är beläget mer än 10 km från ett annat försäljningsställe som har ett mångsidigt utbud av dagligvaror, eller i ett skärgårdsområde utan fast landförbindelse
  • har fasta lokaler som är öppna så att kunderna kan få tillgång till dagligvaror året runt
  • har en nettoomsättning för dagligvaror som uppgick till högst elva miljoner kronor enligt det senaste årets årsredovisning, årsbokslut eller annat liknande underlag.
  • Försäljningsställen som är betydelsefulla även för tillgängligheten till annan grundläggande kommersiell service än försäljning av dagligvaror ska prioriteras.

Till vad?
Driftstödet är ett kompletterande och långsiktigt stöd. Det ges till små dagligvarubutiker i särskilt utsatta glesbygder, där förutsättningarna att skapa en god tillgång till kommersiell service är begränsad.

Hur mycket stöd kan jag få?
Beloppet man kan få beror på butikens omsättning, men det högsta beloppet är 300 000 per år.

Hur söker jag stödet?
Ansökan görs via e-tjänsten Min ansökan.

Dela:

Hade du nytta av informationen?