Första omgången av social business board gick av stapeln den 1 december

Nya affärsidéer för ett socialt hållbart Dalarna

Den 1 december bjöd Coompanion Dalarna och Region Dalarna in till premiären av Social Business Board i Dalarna. Där gavs Dalarnas medborgare möjlighet att utveckla idéer och kreativa lösningar för ett hållbart Dalarna med stöd av professionella rådgivare. Blivande affärsidéer som ska bidra till att lösa länets samhällsutmaningar.

Av sex inskickade idéer till premiären av Social Business Board presenterade tre passionerade idebärare sina visioner och idéer med stor inlevelse. Idéer som om de realiseras får stor påverkan på den sociala hållbarheten i Dalarna. Anna-Clara Eriksson, rådgivare på Coompanion Dalarna och processledare för Social Business Board Dalarna är mycket nöjd med utfallet och den återkoppling och det stöd som samhällsentrepenörerna fick av panelen.

- I mitt möte med de två andra drivna deltagarna i Social Business Board fick jag en diagnos och en bekräftelse på vem jag alltid varit, jag är ju en samhällsentreprenör, säger Sara Schendler med rösten fylld av glädje och tillfredsställelse, en av idébärarna som med sin idé kan bidra till stor samhällsnytta i Dalarna.

Socialt företagande och samhällsentreprenörer behövs i Dalarna

– I takt med att samhällsutmaningarna ökar så ökar även behovet av fler framgångsrika samhällsentreprenörer och sociala företag växer i Dalarna. Det som vi tillsammans har startat idag kommer att bli ett viktigt bidrag i denna process. Att vi samtidigt har fått gåshud och framtidshopp av entreprenörernas berättelser är en stor bonus, reflekterar Mikael Källman, strateg för entreprenörskap och socialt företagande på Region Dalarna.

- Det inger hopp om framtiden att få ta del av denna typ av affärsidéer framförda med samhällsentreprenörernas passion och engagemang. Jätteinspirerande! Det här är viktiga idéer för ett socialt hållbart Dalarna resonerar, Lina Rehnberg, Almi Företagspartner Dalarna, Minna Smångs, projektledare Ung Företagsamhet Dalarna och Jörgen Steen, affärsutvecklare Dalarna Science Park.

Nu ska idéerna utvecklas vidare och realiseras genom socialt företagande

Nu ska idebärarna med stöd av Coompanion Dalarna vidareutveckla och förädla sina idéer med målet att de ska realiseras genom ett socialt företagande som ska skapa nytta för individer och samhälle.

- De berättelser och idéer vi fått tagit del av idag har potential för att skapa stor samhällsnytta i Dalarna. En annan stor vinst är att vi företagsfrämjare får möjlighet att träffas och lära känna varandra bättre. Det kommer att underlätta i vårt dagliga arbete, säger Therese Nielsen, rådgivare Nyföretagarcentrum Norra Dalarna och Stefan Sjöberg, näringslivsutvecklare Mora Kommun.

Läs mer om social business board på Coompanion Dalarnas webb

Om Coompanion Dalarna
På uppdrag av Region Dalarna driver Coompanion Dalarna en regional hub för hållbar affärsutveckling för sociala företag och social innovation. De främjar entreprenörskap som värnar om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Pressmeddelande som gick ut inför Dalarnas första social business board.

Coompanion Dalarna beskriver vad ett social business board är på Youtube. 

Dela:

Hade du nytta av informationen?