Vanguard

Dalarna en av 30 europeiska regioner som gått samman i ett gemensamt arbete för att främja jobbskapande genom innovation och återindustrialisering.

Industrin ska stärkas

Initiativet till Vanguard är förankrat på högsta EU-politiska nivå och har på initiativ från Region Dalarna och Triple Steelix skapat en plattform för framtida affärsutveckling och för att stärka industrins tillväxt. Flera företag är engagerade i utvecklingsarbetet; till exempel Ovako, Outokumpu och Sandvik medverkar aktivt i fortsatt arbete. Flera små och medelstora teknikföretag deltar också i dialogen för nya framtida affärer.

Regionerna är centrala

Initiativet bygger på en övertygelse om att entreprenörskap och gemensamma mål stimulerar förnyad industriell tillväxt i Europa. Regionerna är centrala i arbetet, till exempel genom att skapa kluster och andra partnerskap samt genom att fokusera på utmaningsdriven och riktad innovation. En sådan utveckling gynnar innovativa företag i regionerna och därmed ökar tillväxt och konkurrenskraft.

Inte toppstyrd

Begreppet "Smart specialisering" är centralt i arbetet. Smart specialisering är inte är toppstyrt, utan görs tillsammans med marknadens aktörer genom användning av befintlig kompetens och teknik för att skapa utveckling. Vidare har den ett globalt perspektiv och analyserar möjligheter till samarbete över geografiska gränser och teknikområden. Arbetet har ett bredare anslag och tar hänsyn till faktorer som geografisk placering, befolkningsstruktur, samhällets behov samt innovationer inom offentlig sektor.

Dela:

Hade du nytta av informationen?