Organisation

Det regionala utvecklingsarbetet drivs av den regionala utvecklingsförvaltningen inom Region Dalarna. Förvaltningen arbetar på uppdrag av regionala utvecklingsnämnden och tillsammans med länets aktörer driver man arbetet med Dalastrategin 2030 - Tillsammans för ett hållbart Dalarna.

Regionala utvecklingsförvaltningen

Nämndens uppdrag och förvaltningens verksamhet är av strategisk och stödjande karaktär, där man skapar möjligheter för att det operativa regionala utvecklingsarbetet huvudsakligen ska kunna genomföras av andra regionala aktörer. Detta gör man bland annat genom att:

  • Processleda arbetet med Dalastrategin.
  • Besluta om hur medel för regionalt utvecklingsarbete ska användas
  • Utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram
  • Följa upp, utvärdera och redovisa resultaten av det regionala utvecklingsarbetet till regeringen
  • Upprätta och fastställa länsplanen för transportinfrastruktur

Regionala utvecklingsförvaltningens kontor är geografiskt beläget i Falun, men förvaltningen arbetar länsövergripande. Verksamheten är organiserad i tre enheter underställda en ledningsenhet. Förvaltningen har 40 årsanställda.

Dela:

Hade du nytta av informationen?