Processledning

Region Dalarna ansvarar för processledning och uppföljning av Dalastrategin. Dalastrategin 2030 – Tillsammans för ett hållbart Dalarna är länets gemensamma strategi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i alla delar av länet.

Processledningen görs genom dialog och samverkan med kommuner, näringsliv, akademi, det civila samhället samt länsstyrelse och andra statliga myndigheter. Regionala utvecklingsförvaltningen ansvarar för den operativa processledningen och gör även fördjupade analyser och rapporter om utvecklingen i Dalarna, som syftar till ett gemensamt lärande. Strategin beskriver hur insatser inom tre områden, ett klimatsmart, ett konkurrenskraftigt och ett sammanhållet Dalarna, tillsammans ska bidra till det övergripande målet om ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i alla delar av länet.

Till sidan om Dalastrategin

Hade du nytta av informationen?