Pågående regionala utvecklingsprojekt

Regionala utvecklingsnämnden är projektägare till ett 20-tal projekt, som genomförs inom förvaltningen. Till projekt-verksamheten hör även Energikontor Dalarna.

Flertalet projekt är erbjudanden i villkorsbrevet eller riktade utlysningar från staten. Projekten har specifika projektplaner och särskild finansiering. Under året kan ytterligare projekt tillkomma.

För att säkerställa en oberoende uppföljning och utvärdering av projekten anlitas externa resurser för dessa uppgifter.

Dela:

Hade du nytta av informationen?