Exportarena Dalarna

Exportarena Dalarna är ett projekt som genom ökad samverkan och ett tydligare erbjudande ska öka exporten från Dalarna. Hållbart och utan onödig risk.

Exportarena Dalarna vill väcka nyfikenhet kring export för att få fler företag att börja exportera samt att befintliga exportörer ska utveckla sin export.

En viktig del är också att företagen ska jobba med hållbarhet i sin exportaffär.

Hur kan jag få hjälp med mina exportfrågor?

För att få ökad kunskap kring export kan du börja med att besöka den digitala plattformen exportarenadalarna.se 

Där kan du till exempel hitta aktiviteter såsom kunskaps-seminarier, få svar på vanliga frågor eller kontakta vår exportlots som kan hjälpa dig rätt.

Besök Exportarena Dalarnas webbsida för att läsa mer

exportarenadalarna.se

Exportarena Dalarna pågår fram till den 31 oktober 2023 och sker i samverkan mellan Region Dalarna, Almi GävleDala, EEN/Dalarna Science Park och IUC Dalarna. Projektet finansieras av:

EUlogo_c_RGB.jpgRD logga.png

Dela:

Hade du nytta av informationen?