Projekt Silver SME:s

Projektet Silver SME:s främjar entreprenörskap och innovation kring äldres hälsa och välmående och har som mål att stödja tjänste- och produktutveckling för den seniora marknaden som ofta kallas ”the Silver Economy”.

Utlysning inom Interreg Sverige-Norge öppnad

EU-programmet Interreg Sverige-Norge ger stöd till gemensamma svensk-norska projekt som utvecklar samhälle och näringsliv inom olika insatsområden. Nu kan du lägga in din ansökan för den första utlysningen.

Sista dag för att skicka in ansökan är den 15 juni. Programområdet omfattar Dalarna, Jämtland-Härjedalen, Värmland, Västernorrland och Västra Götalandsregionen samt de norska fylkeskommunerna Innlandet, Trøndelag och Viken.

Här hittar du mer information och ansöker. 

Silver SME:s logotyp

Projektet arbetar för interregionalt kunskapsutbyte kring strategier och handlingsprogram som kan stödja och uppmuntra till:

  • aktivt åldrande
  • god hälsa
  • social inkludering
  • ökat oberoende för äldre.

Förbättra regionala strategier

Målet är att Silver SME:s-projektet ska förbättra regionala strategier och genomförandet av dessa för ökad tillväxt i regionernas små och medelstora företag, genom att belysa möjligheter inom silverekonomin.

Resultat av tidigare interreg-projekt

Silver SME-projektet är ett resultat av det tidigare interreg-projektet Padima som Region Dalarna deltog i 2010-2012 tillsammans med vårt grannlän Hedmark fylke i Norge samt partners från andra medlemsregioner i Euromontana, en europeisk intresseorganisation för bergsregioner i EU. www.euromontana.org/en/.

I Padima-projektet arbetade man med att utveckla policies för att öka attraktiviteten i fjäll- och glesbygden och på så sätt få fler människor att flytta in och stanna kvar. Äldre personer identifierades som en viktig målgrupp och silverekonomin som en möjlighet för småföretag att utveckla nya tjänster och produkter.

Projektet Silver SME:s startade hos Leadpartnern i Teruel provinsen Spanien, den 28 juni.

Dela:

Hade du nytta av informationen?