Avslutat: Youth VIP II Dalarna/Hubei

ICLD har beviljat medel till det kommande 3-års projektet Youth VIP II Dalarna/Hubei som ska drivas mellan 2016-2019, för att fortsätta demokratisamarbetet mellan Dalarna och Hubeiprovinsen i Kina.

Syftet med projektet är att involvera ungdomsperspektiv i planering- och beslutsfattningsprocesser i Dalarna och Hubei. Tillsammans med ungdomskonsulenter i bägge länen ska projektet jobba med att stärka ungdomskonsulenters roll i kommunen och öka ungas inflytande och delaktighet, med ett särskilt fokus på fyra områden: medborgardialog, jämställdhet, ungt entreprenörskap och miljöfrågor. Ungas röst måste få höras för att Dalarna ska bli Sveriges bästa ungdomsregion!

Filmen nedan syftar till att dokumentera hur de medverkande i projektet ser på ungdomsfrågorna, sitt deltagande i projektet, och hur de jobbar med ungdomars delaktighet och inflytande i sina roller i Hubei vs Dalarna.

Youth VIP II Dalarna/Hubei

För att visa youtube-klipp måste funktionella kakor accepteras


Ändra inställningar för kakor

Mellan 2013 och 2016 hade 30 ungdomar från Dalarna och Hubei-provinsen aktivt tagit del i projektet. Genom möten på webben och utbyten, träffade ungdomarna beslutsfattare i båda regionerna och diskuterade olika frågor tillsammans bl.a. jämställdhet, utbildning och skola, miljö och hållbar stadsutveckling. Projektet är nu avslutat.

Dela:

Hade du nytta av informationen?