Projekt-och företagsstöd

Utvecklingsförvaltningen samverkar och stödjer aktörer i Dalarna som arbetar med utveckling och tillväxt genom företagsstöd och projektfinansiering. Det finns olika former av stöd på regional och nationell nivå samt på EU-nivå.

Hos förvaltningen kan man ansöka om stöd för olika typer av satsningar som är i enlighet med Dalastrategin med särskilt fokus på hållbarhet. Man kan söka projektstöd, företagsstöd eller stöd till kommersiell service och insatserna ska bidra till ett klimatsmart, konkurrenskraftigt och sammanhållet Dalarna. Förvaltningen har en dialog med projektägare och företag, bereder förslag till beslut samt följer upp. Förvaltningen har även en samordnande roll och arbetar stödjande i utvecklingsprocesser och med kunskapsöverföring.

Förvaltningens stöd och bidrag

Dela:

Hade du nytta av informationen?