K.R.O.K Dalarna

K.R.O.K är ett projekt som ska ge små och medelstora företag i Dalarna stöd för att möta konsekvenserna av covid-19 och för att stå bättre rustade när pandemin är över. Förkortningen K.R.O.K står för Kompetens - Rådgivning - Omställning - Koordinering.

Vilket stöd kan man få som företagare? 

Under våren 2023 kan du som företag bli kontaktad av någon av våra lotsar och erbjudas samtal där du berättar om dina behov av stöd och insatser. Lotsen hjälper dig sedan vidare till att hitta rätt stöd för din speciella situation, som kan erbjudas av olika aktörer och projekt såsom till exempel Almi, IUC, Dalarna Science Park, Länsstyrelsen, Region Dalarna, Handelskraft, KTP, FindIT m fl.  

Vad händer efter att jag som företagare har fått hjälp av en lots? 
Efter att du har lotsats till rätt stödform kommer företagsfrämjarna eller andra insatser från pågående projekt fortsätta att ge dig stöd och verktyg utifrån dina behov. Om det inte finns hjälp att få i ett första skede samlar vi ihop behoven på regional nivå och skapar insatser utifrån de identifierade behoven företagen har på lite längre sikt. Det kan ske genom tex coachning, seminarier, workshops. 

Kontakta gärna våra koordinatorer som har ansvar för kommunerna i Dalarna:

Älvdalen, Malung/Sälen, Mora, Orsa, Vansbro och Rättvik
Karin Ljudén 0251-312 26

Smedjebacken och Ludvika (Samarkand)
Lars Lindblom 0240-860 40

Falun, Borlänge, Säter, Leksand, Gagnef, Hedemora och Avesta (Falun Borlänge regionen)
Inger Wilstrand 073-814 50 15

Vad kan jag som företagare få hjälp med? 

  • Rådgivning
  • Affärsmodeller och affärsidéer
  • Hållbarhet som konkurrensfördel
  • Identifiering av nya kundgrupper och marknader
  • Digitalisering
  • Kommunikation 
  • Samarbeten 

Projektledare
Elisabet Asp Christiansson 
023-77 70 80

K.R.O.K-projektet pågår fram till den 31 oktober 2023 och sker i samverkan mellan Tillväxtverket, Region Dalarna och Region Värmland, Falun Borlänge-regionen, Dalarna Science Park, Älvdalens kommun och Samarkand 2015. K.R.O.K finansieras av:

              

 

Hade du nytta av informationen?