Femina

Projekt Femina arbetar för att stärka jämställdheten inom högteknologiska sektorer för att få en större delaktighet från kvinnor i entreprenörskap, arbete och ledarskap.

Feminina interreg europe logotyp

Projektet arbetar med att stärka kopplingen mellan jämställdhetsarbete och smart specialisering. I projektet fokuserar man på regioner där högteknologiska sektorer identifierats som prioriteringar inom de regionala smart specialiseringsstrategierna.

Nio partners från sju länder deltar i projektet. Tillsammans lär sig dessa av varandra och hittar sätt att arbeta vidare för att stärka jämställdheten. I Dalarna fokuserar projektet på jämställdhet inom industrin och lokala samverkansparter är bland andra Triple Steelix och IUC Dalarna.

Projektets mål

  • Interreg Europe stödjer erfarenhetsutbyte mellan regioner för att förbättra regionala policies och program och möjliggör spridning av nya arbetsmetoder och modeller.
  • Femina:s övergripande och långsiktiga mål är "Jämställdhet inom högteknologiska sektorer med effekt inkluderande tillväxt och regional konkurrenskraft".
  • Det övergripande målet bryts ned i tre delmål som följer olika teman. Delmålen är att:
    • stärka kvinnligt entreprenörskap.
    • stärka anställning och karriär inom högteknologiska SME:s.
    • stärka genusdimensionen av innovation.
  • Genom Femina-projektet ska Region Dalarna få inspel till att utveckla och förbättra skrivningarna inom Norra Mellansveriges regionala fond, åtgärd 1 "Forskning, utveckling och innovation" för att uppmuntra till en mer resultatgivande arbete med jämställdhet i ERUF-projekt.

Anknyter till tidigare erfarenhet

Projektet knyter an till Region Dalarnas erfarenheter från "Jämställd regional tillväxt och mångfaldsarbete" inom Vägen in och Sveriges bästa ungdomsregion. Det ligger också i linje med de strategiska dokumenten Mobilisera för tillväxt – agenda för smart specialisering och Mobilisera för tillväxt – stärkt entreprenörskap.

Hade du nytta av informationen?