Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnad väger samman samhällets förutsättningar, utmaningar och intressen för att bygga och förvalta framtidens hållbara samhälle. Genom god samhällsutveckling inom infrastruktur, energi, klimat och miljö samt bredband och digitalisering vill vi möjliggöra ett attraktivt och hållbart Dalarna.

Vi jobbar för att länet ska ha en välfungerande infrastruktur inom transporter och bredband, för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter och för att driva energiarbetet mot en energieffektiv samhällsbyggnad.

Dela:

Hade du nytta av informationen?