Bredband och digitalisering

Dalarna vill ta till vara de möjligheter som digitaliseringen ger. För att underlätta detta har Region Dalarna ett kansli, för arbete på regional nivå när det gäller digitalisering och bredband.

Bredband

Region Dalarna arbetar aktivt med att realisera länets regionala bredbandsstrategi. Den innefattar bland annat en mål om att 98 procent av medborgare och näringsliv ska kunna att skaffa en fiberanslutning om man så önskar. Det finns också mobiltäckningsmål som innebär att vi ska ha god täckning där människor normalt befinner sig. Regionen samarbetar nära med länets kommuner, stadsnät och operatörer. Det sker bland annat inom Bredbandsforum Dalarna där vi regelbundet samlar aktörerna. Regionen projektleder dessutom en rad samverkansprojekt för bredbandsutbyggnad tillsammans med länets nätägare.

 

Dela:

Hade du nytta av informationen?