Energi

Vi arbetar för en hållbar energianvändning i regionen. Ett arbete där vi hjälper företag, organisationer och privatpersoner att energieffektivisera, välja förnybar energi och hitta klimatsmarta lösningar.

Regionens energiarbete utåt är samlat på Energikontor Dalarna. Regionen var hösten 2019 tillsammans med flera stora aktörer med och antog Dalarnas Energi- och klimatstrategi. Verksamheten har finansiering från Energimyndigheten för Regional Utvecklingsledare.

Regional utvecklingsledare

Regionala utvecklingsledaren (RUL) arbetar med att samordna, coacha och utveckla länets energi- och klimatrådgivare (EKR). Det kan vara att anordna utbildningar, arrangera möten med rådgivare, fördela information till/från Energimyndigheten och samordna aktiviteter och kommunikationsinsatser. Energi- och klimatrådgivarna erbjuder oberoende rådgivning utan kostnad till privatpersoner, organisationer och små- och medelstora företag. De ger råd om byggnader, transporter och klimatfrågor och finns i alla länets kommuner.

Hade du nytta av informationen?