Särskilda satsningar

Genom flera särskilda satsningar arbetar Region Dalarna för att utveckla regionen, skapa engagemang och delaktighet. Vi fokuserar på Landets bästa Ung region, integration och mångfald, jämställdhet samt hållbar utveckling och Agenda 2030.

Dalarna ska vara en välkomnande och öppen region som står för mångfald och tolerans. En region där jämställdhet och mångfald är drivkrafter för sysselsättning och entreprenörskraft. Vi arbetar också för att göra Dalarna till landets bästa region för unga där ungas drivkraft tas tillvara med en tydlig plats i tillväxtarbetet. Utvecklingsfrågor kopplade till hållbarhet och Agenda 2030:s globala hållbarhetsmål är viktiga frågor där vi vill medverka till en bra livsmiljö och en hållbar utveckling i regionen.

Dela:

Hade du nytta av informationen?