Jämställdhet

Dalarna är en region där jämställdhet och mångfald är drivkrafter för tillväxt, sysselsättning och entreprenörskap.

Jämställdhetsperspektivet ska finnas med i all verksamhet. Att integrera jämställdhet i strategier och arbetsprocesser innebär att se till att jämställdhetsperspektivet finns med i alla beslut – på alla nivåer och i alla steg.

Jämställdhet är inte en separat fråga utan en central del i planering, genomförande och uppföljning.  Det handlar mycket om att införa rutiner så att det inte går att bortse från jämställdhet i något steg.

Enligt Region Dalarnas regionplan ska jämlikhets- och jämställdhetsarbetet vara centralt på alla nivåer och inom alla områ­den i verksamheten.

Det finns en handlingsplan för hur Region Dalarna ska arbeta med jämställdhet inom uppdraget regional utveckling under 2019 med målet att jämställdhet och intersektionalitet ska vara en integrerad del av allt arbete som görs för att främja hållbar tillväxt i Dalarna.

Dela:

Hade du nytta av informationen?