Ungdomsstrategiskt arbete

Sedan 2015 bedriver vi ett ungdomsstrategiskt arbete utifrån  strategin Dalarna - Sveriges Bästa Ungdomsregion.

Samtliga kommuner och Region Dalarna har skrivit under den avsiktsförklaring som beskriver hur man avser arbeta för att Dalarna ska bli och vara Sveriges bästa ungdomsregion. Avsiktsförklaringen är en del i Strategidokumentet Ungas idéer och förmåga att se samhället med nya ögon är nödvändiga för ett dynamiskt Dalarna.

Unga är en tillväxtfaktor. För att Dalarna ska fortsätta att utvecklas behöver vi få fler unga att stanna kvar i länet och fler unga behöver flytta hit eller flytta tillbaka. Vår utgångspunkt är att chanserna för det ökar om vi är en bra region för unga.

Strategidokumentet "Dalarna – Sveriges bästa ungdomsregion" ska ge stöd, vägledning och inspiration till politiker och tjänstemän i det arbetet. Strategin är också en inbjudan till andra aktörer, ideell och privat sektor i länet att vara med i arbetet. Ungdomspolitikens mål är att alla ungdomar mellan 13 och 25 år ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

Styrdokument

Dalastrategin (pdf, 38 sidor)
Dalarna - Sveriges bästa ungdomsregion (pdf, 15 sidor)
Barnkonventionen (pdf, 13 sidor)

Relaterade dokument

Ungdomsenkät Lupp - regional rapport (pdf, 54 sidor)

Film om Lupp

För att visa youtube-klipp måste funktionella kakor accepteras


Ändra inställningar för kakor

Film om strategin Dalarna - Sveriges bästa ungdomsregion

För att visa youtube-klipp måste funktionella kakor accepteras


Ändra inställningar för kakor

Dela:

Hade du nytta av informationen?