Dimpa

Dimpa står för Dalarnas implementeringsprocess. Processen började 2010 med fokus på implementering av ungdomsfrågorna med syfte att höja kompetensen inom ungdomspolitiken och stärka förankringen av ungdomsfrågorna lokalt och regionalt.

Genom Dimpa har det skapats lokala Dimpa-grupper i alla 15 kommuner, dessa har minst tre aktiva deltagare, en chefstjänsteman, en politiker och en operativ tjänsteman.

Processen fortsätter med de kunskaper och metoder som tagits fram tidigare. Nu tar vi nästa steg i enlighet med den nya ungdomspolitiken och strategin "Dalarna - Sveriges bästa ungdomsregion".

Dela:

Hade du nytta av informationen?