Duns

Duns är ett regionalt nätverk i Dalarna som fungerar som stöd och drivkraft för att stärka de tjänstemän som arbetar med ungdomsverksamhet i respektive kommun i länet.

I detta ingår också att lyfta statusen på ungdomsverksamheten och ungdomsfrågor i Dalarna. I nätverket ingår operativa tjänstemän som ungdomssamordnare, ungdomskonsulenter med flera. 

Nätverkets insatser är bred och innefattar arbete med ungdomsinflytande på flera nivåer, allt från att stötta ungas egna initiativ, till fortbildningar för Dalarnas fritidsledare, till utveckling av strategiskt ungdomspolitiskt arbete i kommunerna.

Genom Duns jobbar tjänstemän tillsammans i länet, alla femton kommuner och det är mycket uppskattat samt ger ett genomslag för ungdomsfrågor i hela länet.

Dela:

Hade du nytta av informationen?