Lupp

Att ta beslut som rör unga, baserat på kunskap om unga, är kärnan i ett kunskapsbaserat arbete och en viktig utgångspunkt för att bli en bättre ungdomsregion.

Hösten 2018 genomförde 15 dalakommuner Lupp-enkäten. Lupp - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken - är ett redskap för att se hur vårt ungdomsstrategiska arbete i Dalarna går.

Enkäten är utformad av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och den vänder sig till elever på högstadiet och gymnasiet. Varje kommun ansvarar för genomförandet med stöd av oss. Enkäten fylldes i under oktober och november 2018.

Underlag till framtida beslut

Med hjälp av Lupp och enkätens frågor om hur unga har det i hemma, i skolan, på fritiden, hur de ser på politik och samhälle, sina möjligheter att påverka sin kommun kan vi följa upp hur länets unga har det. Tack vare att Lupp genomfördes i alla kommuner även 2015 har vi nu god möjlighet att jämföra och följa utvecklingen både per kommun och i hela länet. Utifrån detta kan vi sedan besluta om åtgärder för att göra ungas situation bättre.

Analys för varje kommun

Varje kommun har fått en automatiserad lokal analys och en utförlig regional analys av oss. Tillsammans har vi arbetat med ett gemensamt tema för analys och spridning och samarbetat kring tre valbara frågor som varje kommun kunde lägga till i sin enkät.

Under 2019 har analyserat resultatet och arbetat med en rapport och presentation för att sprida analysen, ta fram förslag på åtgärder och återkoppla till länets unga.

Nedan kan du hitta de kommuner som redan har genomfört LUPP, ta del av resultat och läsa mer om hur LUPP kan användas.

Dokument

Nulägesbeskrivning Unga i Dalarna 2017 Ungdomsstrategin (pdf, 23 sidor)

Lupp 2015 - Ungas livsvillkor i Dalarna 13-19 år (pdf, 41 sidor)

Sammanställning av 8 kommuners luppundersökningar 2010-2013 (pdf, 13 sidor)

Lupp 2013 lokal uppföljning Ludvika (pdf, 23 sidor)

Lupp 2012 lokal uppföljning Malung-Sälen (pdf, 28 sidor)

Handbok i att arbeta med Lupp (pdf, 72 sidor)

Regional rapport Lupp (pdf, 48 sidor)

Film om Lupp

För att visa youtube-klipp måste funktionella kakor accepteras


Ändra inställningar för kakor

Dela:

Hade du nytta av informationen?