Samarbetspartners

För att bli Sveriges bästa ungdomsregion krävs en bred uppslutning.

Dalarnas kommuner, Landstinget Dalarna och Region Dalarna har genom strategin, målen och avsiktsförklaringen en plan för hur vi ska arbeta mot målet att bli och vara Sveriges bästa ungdomsregion.

För att det här arbetet ska bli framgångsrikt behöver vi hjälp från föreningsliv, ideella organisationer och företag. Många arbetar redan idag med att på olika sätt göra Dalarna till en bättre region för unga. Med samlade krafter kan lärandet över organisationsgränser öka och fler inspireras att vara med i arbetet.

Strategin "Dalarna – Sveriges bästa ungdomsregion" är därför också en inbjudan till andra aktörer, ideell och privat sektor i länet att vara med i arbetet.

Det kan handla om att i sin verksamhet verka för att något/några av målen i strategin uppfylls. Det kan också handla om att bidra med specialkompetens inom något område för att på så sätt ge andra aktörer bättre förutsättningar att arbeta mot målen.

Som samarbetspartner ska man kunna beskriva på vilket sätt man avser att bidra till att Dalarna blir en bättre region för unga, och hur man avser arbeta med ungdomsperspektivet så som det beskrivs i strategin.

Som samarbetspartner får man inbjudningar till arrangemang på temat, tillgång till nätverk och kunskap. Vid behov kan man också få stöd från Region Dalarna hur man kan utveckla ungdomsperspektivet i sin verksamhet och bidra till att Dalarna blir en bättre region för unga.

Som samarbetspartner får man också använda logotypen "First Ungdomsregion Of Sweden".

Hur kan ditt företag, din förening eller din organisation bidra till att Dalarna blir Sveriges bästa ungdomsregion?

(länkar till externa webbsidor)

Samarbetspartner-UF: www.ungforetagsamhet.se

Dokument UF (pdf, 1 sida)

Samarbetspartner Gysam: www.gysam.se

Dokument Gysam (pdf, 1 sida)

Samarbetspartner Rädda barnen: www.raddabarnen.se

Dokument Rädda barnen (pdf, 2 sidor)

Samarbetspartner-Dalarnas idrottsförbund: www.rf.se

Dokument Dalarnas idrottsförbund (pdf, 1 sida)

Läs om vad varje organisation/företag/förening/samarbetspartner avser att göra inom sin verksamhet för att bidra till arbetet med Dalarna – Sveriges bästa ungdomsregion.

Fler samarbetspartners tillkommer.

Tre mål för arbetet med Dalarna – Sveriges bästa ungdomsregion har formulerats:

 1. Unga i Dalarna ska känna att tillvaron är meningsfull och att de blir sedda
 2. Unga i Dalarna ska känna att de kan påverka såväl sina egna liv som länets utveckling
 3. Unga ska känna att de har goda möjligheter att skaffa sig utbildning och arbete i Dalarna

Det finns många saker som företag kan göra för att bidra i arbetet. Här är några tips och exempel:

 • Anställa unga
 • Anställa unga sommarjobbare
 • Ta emot praktikanter, både från grund-, gymnasiet – och högskola
 • Ha unga med i styrelsen
 • Ha unga rådgivare
 • Samarbeta med skolor och bidra med "riktiga fall" som kan användas i undervisningen
 • Ta emot lärare som praktiserar på arbetsplatser för att öka och aktualisera sin kunskap om arbetsmarknaden
 • Gästföreläsa på skolor
 • Informera unga om vilka kompetenser ditt företag behöver, så att unga kan göra medvetna utbildningsval som leder till jobb.

I strategin "Dalarna – Sveriges bästa ungdomsregion" beskrivs vad som menas med ett ungdomsperspektiv.

Det handlar om att både planera sin verksamhet med kunskap om unga och om att låta unga vara delaktiga.

Det handlar både om att se unga som en mångfald av individer och det handlar också om att kunna rikta insatser till olika grupper av unga, exempelvis utlandsfödda unga, unga med funktionshinder, unga hbtq-personer, unga män eller unga kvinnor, eller unga vuxna 19-25 år.

 

Tre mål för arbetet med "Dalarna – Sveriges bästa ungdomsregion" har formulerats:

 1. Unga i Dalarna ska känna att tillvaron är meningsfull och att de blir sedda
 2. Unga i Dalarna ska känna att de kan påverka såväl sina egna liv som länets utveckling
 3. Unga ska känna att de har goda möjligheter att skaffa sig utbildning och arbete i Dalarna

Det finns många saker som föreningar och ideella organisationer kan göra för att bidra i arbetet. Här har vi samlat några tips och exempel:

 • Ge unga en trygg och öppen mötesplats
 • Utbilda unga ledare
 • Ha unga med i styrelsen
 • Arbeta aktivt med normkritik och ett ungdomsperspektiv (se nedan)
 • Ge fler unga, och kanske för föreningen nya grupper av unga, möjlighet att delta i verksamheten
 • Ge unga möjlighet att vara goda ambassadörer för sin kommun och för Dalarna
 • Samarbeta med skolor och fritidsgårdar
 • Bidra med specialkompetens inom något område för att på så sätt ge andra aktörer bättre förutsättningar att arbeta mot målen

I strategin "Dalarna – Sveriges bästa ungdomsregion" beskrivs vad som menas med ett ungdomsperspektiv.

Det handlar både om att planera sin verksamhet med kunskap om unga och om att låta unga vara delaktiga. Det handlar om att se unga som en mångfald av individer och det handlar också om att kunna rikta insatser till olika grupper av unga, exempelvis utlandsfödda unga, unga med funktionshinder, unga hbtq-personer, unga män eller unga kvinnor, eller unga vuxna 19-25 år.

Dela:

Hade du nytta av informationen?