Strategin

Strategidokumentet "Dalarna – Sveriges bästa ungdomsregion" ska ge stöd, vägledning och inspiration till politiker och tjänstemän i arbetet.

Strategin är också en inbjudan till andra aktörer, ideell och privat sektor i länet att vara med i arbetet.

Använd gärna både strategidokumentet och filmen för att sprida information i dina nätverk om arbetet med Sveriges bästa ungdomsregion.

Filmen finns på Youtube och kan delas som länk men går även att få som en fil, kontakta oss om du vill ha filmen.

Dokument

Strategi - Dalarna Sveriges bästa ungdomsregion (pdf, 18 sidor)

Logotyp - Dalarna Sveriges bästa ungdomsregion

Policy stödjande symbol Sveriges bästa ungdomsregion (pdf, 4 sidor)

Dela:

Hade du nytta av informationen?