Informationsträff om en utlysning riktad mot unga som varken arbetar eller studerar

Nyhet – 27 april 2023, kl. 13:22

ESF-rådet i Norra Mellansverige bjuder den 31 maj kl 13.00-13.45  in till en digital informationsträff om en aktuell utlysning.

Det finns många unga som varken arbetar eller studerar. Vissa befinner sig utanför arbete och studier under en kortare period medan andra blir kvar i denna situation under flera år. Anledningarna till att någon hamnar i ett långvarigt utanförskap kan vara flera och komplexa. Det finns behov av att utveckla insatser för att hjälpa fler unga att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden.

Mer information samt anmälan till inforamtionsträffen hittar du på Svenska ESF-rådets hemisda.

Tillbaka