Informationsträff om kommande utlysning kring att stärka mottagarkompetensen hos arbetsgivare

Nyhet – 27 april 2023, kl. 08:56

ESF-rådet i Norra Mellansverige bjuder den 9 maj kl 09.15-10.00 in till en digital informationsträff om en aktuell utlysning.

I region Norra Mellansverige finns arbetsgivare som vill anställa, men tycker inte att de hittar rätt personer. Samtidigt finns det arbetslösa som har svårt att hitta jobb. Det bedrivs en hel del insatser för att hjälpa de arbetslösa men inte lika mycket görs för att hjälpa arbetsgivarna att anställa bland de arbetslösa som finns.

Anmälan och mer inforamtion hittar ni på Svenska ESF-rådets hemsida.

Tillbaka