EU-miljoner för att främja långsiktig hållbar utveckling

Nyhet – 19 december 2022, kl. 15:24

Ca 255,8 miljoner kronor från EU:s strukturfonder Europeiska regionala utvecklingsfonden (Regionalfonden) och Europeiska Socialfonden (ESF+) fördelas på 26 förstudier och projekt i Gävleborg, Dalarna och Värmland.

Ansökningarna fördelar sig på 3 förstudier och 15 projekt inom Regionalfondens utlysning. Projekt och förstudier handlar främst om att på lång sikt främja hållbar utveckling, stärka forskning och innovation samt stärka tillväxt och konkurrenskraft hos små och medelstora företag i regionerna. De 8 projekten inom ESF+ handlar främst om kompetensutveckling för yrkesverksamma samt att förebygga skolavhopp och hjälpa elever 13-16 år att välja rätt gymnasieutbildning. Det blev resultatet av Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansveriges digitala sammanträde den 14 december 2022.

Dalarna

Kontaktperson: Helena Hanno Enochsson, 023-77 70 69
Birgitta Sacrédeus, ordförande i partnerskapet, 070-573 34 47

Akademinära Innovation Dalarna AID

Sökande: Stiftelsen Dalarna Science Park
Kontaktperson: Victoria Ställberg, victoria.stallberg@dalarnasciencepark.se
Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 6 514 788 kr

Digitaliseringstrappan – digitalisering av besöksnäringen i Dalarna

Sökande: Visit Dalarna AB
Kontaktperson: Lotta Magnusson, lotta.magnusson@visitdalarna.se
Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 3 530 000 kr

Inkubator Dalarna (INDA)

Sökande: Stiftelsen Dalarna Science Park
Kontaktperson: Victoria Ställberg, victoria.stallberg@dalarnasciencepark.se
Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 11 034 953 kr

Kompetenskraft Dalarna

Sökande: Högskolan Dalarna
Kontaktperson: Marit Söderqvist, maq@du.se
Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 5 051 508 kr

Lyftkraft 2,0

Sökande: Falun Borlänge Regionen AB
Kontaktperson: Inger Wilstrand, inger.wilstrand@fbregionen.se
Sökt EU-belopp från Socialfonden: 13 487 381 kr

Ung Kraft

Sökande: Falun Borlänge Regionen AB
Kontaktperson: Inger Wilstrand, inger.wilstrand@fbregionen.se
Sökt EU-belopp från Socialfonden: 13 029 758 kr

Gävleborg

Kontaktperson Region Gävleborg: Magdalena Berglin, 070-345 09 71
Marie-Louise Dangardt, vide ordförande i partnerskapet, 070-540 38 20

Flexibel omställning för hållbar innovation i Gävleborg

Sökande: Högskolan Gävle
Kontaktperson: Marina Heiden, marina.heiden@hig.se
Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 6 602 671 kr

Mätteknik och databehandling för grön omställning (MODIGO)

Sökande: Högskolan i Gävle
Kontaktperson: Daniel Rönnow, daniel.ronnow@hig.se
Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 3 970 003 kr

T-Rex 1.1

Sökande: Rise Research Institutes of Sweden AB
Kontaktperson: Mattias Öhr, mattias.ohr@ri.se
Sökt EU-belopp från Regionalfonden:12 484 573 kr

SPRINT-X 2.0

Sökande: Movexum AB
Kontaktperson: Therese Öman, therese.oman@movexum.se
Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 8 355 505 kr

Allmänt Främjande insatser Sandbacka Science Park - Alf

Sökande: Sandvikens kommun
Kontaktperson: Sara Edin, sara.edin@sandviken.se
Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 7 500 000 kr

FUN (Främja Ungas Närvaro)

Sökande: Region Gävleborg
Kontaktperson: Matilda Norelius, matilda.norelius@regiongavleborg.se
Sökt EU-belopp från Socialfonden: 29 980 684 kr

Värmland

Kontaktperson Region Värmland: Camilla Tellås, 010-833 10 32
Åsa Johansson, vice ordförande i partnerskapet, 0708-80 71 53

Värmlandsmat – den hållbara måltiden

Sökande: Nifa-branschförening för värmländska matföretag Ekonomisk förening
Kontaktperson: Claes Jonasson, claes.jonasson@nifa.se
Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 8 543 013 kr

HAJK Hållbar Attraktivitet, Jämställdhet och Konkurrenskraft

Sökande: Visit Värmland ekonomisk förening
Kontaktperson: Andreas Norum, andreas.norum@visitvarmland.com
Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 3 177 873 kr

Förstudie Inkubator för Smarta hållbara energisystem

Sökande: Glava Energy Center Ekonomisk förening
Kontaktperson: Magnus Nilsson, magnus.nilsson@glavaenergycenter.se
Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 500 000 kr

Hållbarhet, Innovation och Styrka i Samverkan (HISS)

Sökande: STÅL & VERKSTAD
Kontaktperson: Mattias Säfström, mattias.safstrom@iucstalverkstad.se
Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 8 127 807 kr

Smart(a) Värmland

Sökande: STIFTELSEN DRIVHUSET
Kontaktperson: Carolinn Arneng, carolinn.arneng@drivhuset.se
Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 390 954 kr

Nyindustrialisering i Värmland

Sökande: Säffle kommun
Kontaktperson: Petra Andersson, petra.andersson@saffle.se
Sökt EU-belopp från Socialfonden: 8 618 422 kr

Värmlands Skolsamverkan

Sökande: Karlstad kommun
Kontaktperson: Jennie Fröling, jennie.froling@karlstad.se
Sökt EU-belopp från Socialfonden: 30 442 816 kr

Dalarna/Värmland/Gävleborg

Innovativa SMF:s bidrag till stålindustrins omställning

Sökande: Sustainable Steel Region
Kontaktperson: Maria Swartling, maria.swartling@susreg.se
Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 5 807 224 kr

Lignin For Future

Sökande: RISE LignoDemo AB
Kontaktperson: Katarina Ohlsson, katarina.ohlsson@ri.se
Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 8 068 926 kr

Lönsamma lövskogar i Norra Mellansverige – en förstudie

Sökande: Skogsstyrelsen
Kontaktperson: Åsa Hofring, asa.hofring@skogsstyrelsen.se
Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 200 000 kr

Accelerera Hållbar Omställning

Sökande: ALMI Företagspartner GävleDala AB
Kontaktperson: Paula Fredin, paula.fredin@almi.se
Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 18 000 000 kr

Kompetenskraft industri NMS

Sökande: STÅL & VERKSTAD
Kontaktperson: Louise Torevik, louise.torevik@iucstalverkstad.se
Sökt EU-belopp från Socialfonden: 13 864 067 kr

Dalarna/Gävleborg

Reform – bättre kompetensförsörjning för små företag

Sökande: Affärskompetens Sverige
Kontaktperson: Sara Hellberg, sara.hellberg@affarskompetens.se
Sökt EU-belopp från Socialfonden: 18 175 207 kr

Värmland/Dalarna

Promote Health, Important choices and Attendence

Sökande: Storfors kommun
Kontaktperson: Anne-Louise Izindre, ann-louise.izindre@storfors.se
Sökt EU-belopp från Socialfonden: 10 591 871 kr

Kontakt

Birgitta Sacrédeus
Ordförande Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige
Tel: 070-573 34 47
Epost: birgitta.sacredeus@regiondalarna.se

Åsa Norrman
Huvudsekreterare Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige
Region Dalarna
Regional utvecklingsförvaltning
Box 712, 791 29 Falun
Tel: 072-740 45 82
Epost: asa.norrman@regiondalarna.se

Fakta om Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansverige

EU:s strukturfonder är en finansieringskälla Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Värmland drar nytta av för att genomföra de regionala utvecklingsstrategier som är länens samlade dokument för tillväxt och hållbar utveckling och gäller för perioden 2021-2027.

Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansverige är namnet på det partnerskap för Gävleborg, Dalarna och Värmland som har uppdraget att se till att de EU-medel som är avsatta för regionen används på bästa sätt för att utveckla regionen. Det handlar om att öka regionens konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning. Pengarna är fördelade på två fonder; ca 1,2 miljarder svenska kronor Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (Regionalfonden) och ca 650 miljoner svenska kronor Europeiska Socialfonden (ESF+), som ska användas under perioden 2021–2027.
Ansökningarna ställs till myndigheterna, Tillväxtverket respektive ESF-rådet i Norra Mellansverige, som bereder ärendena. Godkända ansökningar överlämnas till Strukturfondspartnerskapet, som samråder med regionerna i Värmland, Dalarna och Gävleborg. Därefter tar partnerskapet ställning till om det aktuella projektet ska prioriteras eller inte. Strukturfondspartnerskapets ställningstagande är bindande för myndigheterna. Efter det att strukturfondspartnerskapet antingen prioriterat eller inte prioriterat en projektansökan går ärendet tillbaka till respektive myndighet som fattar det formella beslutet.

Tillbaka