Organisation

Ledamöter

Programperioden 2014­–2020 förlängd till 2022

Birgitta Sacrédeus, ordförande, Dalarna

Regioner

Åsa Johansson, vice ordförande, Värmland
Catarina Segersten Larsson, Värmland
Erik Evestam, Värmland
Carin Runesson, Dalarna
Abbe Ronsten, Dalarna
Nils-Åke Norman, Dalarna
Sven-Åke Thoresen, Gävleborg
Marie-Louise Dangardt, vice ordförande, Gävleborg
Caroline Schmidt, Gävleborg
Håkan Rönström, Gävleborg

Arbetsmarknadens parter

Thomas Rehn, LO IF Metall
Mia Aho Wahlberg, TCO Unionen
Dan Kihlström, Sveriges kommuner och landsting
Kerstin Eriksson, Företagarna Dalarna

Länsstyrelser

Per Bill, Landshövding Gävleborg
Camilla Fagerberg Littorin, tf Landshövding Dalarna

Försäkringskassan

Anna Hallberg

Arbetsförmedlingen

Åsa Rosendal

Universitet/högskola

Per Edén

Näringsliv

Gunnar Tidemand, Westra Wermlands Sparbank

Intresseorganisationer och föreningar

Leif Tyrén, Coompanion Värmland

Dela:

Hade du nytta av informationen?