Utlysningar

Aktuella utlysningar från Regionalfonden och Socialfonden.

Socialfonden har en utlysning för projekt som syftar till ökad inkludering av unga som varken arbetar eller studerar i Norra Mellansverige. Utlysningen är öppen från den 22 maj till den 5 oktober 2023. Länk till mer information på Svenska ESF-rådets hemsida.

För aktuell information kring utlysningar från Regionalfonden besök Tillväxtverkets hemsida. Länk till tillväxtverket. 

Hade du nytta av informationen?