Utlysningar

Fem kommande ERUF utlysningar för Norra Mellansverige finns nu på Tillväxtverkets hemsida! Tillväxtverket öppnar snart dessa fem regionala utlysningar. Ansökan öppnar den 17 november och stänger den 14 december för alla fem utlysningarna.

Främja övergång till cirkulär ekonomi

Är ni en aktör som vill verka för en omställning till en mer resurssnål och koldioxidsnål ekonomi? Då finns det finansiering att söka i Dalarnas, Gävleborgs eller Värmlands län. Insatser i denna utlysning ska leda till att resurser i Norra Mellansverige används mer cirkulärt, resurseffektivt och koldioxidsnålt.

Till utlysningen -

Främja övergången till en cirkulär ekonomi (extern länk)

Stärk kompetensen i Norra Mellansverige

Nu söker vi er som har projektidéer med syfte att få näringslivet i Norra Mellansverige att arbeta mer strategiskt med kompetensförsörjning inom regionens styrkeområden. I denna utlysning söker vi projekt som arbetar med målet att små och medelstora företag ska bli mer hållbara, innovativa och konkurrenskraftiga, inom de prioriterade områdena för smart specialisering i Norra Mellansverige.

Till utlysningen -

Stärk kompetensen i Norra Mellansverige (extern länk)

Utveckla smarta energisystem, nät och energilagring

Nu finns finansiering att söka för projekt och förstudier som kan bidra till att utveckla smarta energisystem, smarta nät och smart energilagring. Insatserna inom detta särskilda mål ska leda till ett mer hållbart energisystem i Norra Mellansverige.

Till utlysningen -

Utveckla smarta energisystem, nät och energilagring (extern länk)

Sök finansiering för digital hållbar omställning

Arbetar ni med digitalisering och vill vara med att bidra till en hållbar digital omställning? I denna utlysning söker vi förstudier och projekt som syftar till att stärka och utveckla små och medelstora företags kapacitet för att nyttja digitala möjligheter.

Till utlysningen -

Sök finansiering för digital hållbar omställning (extern länk)

Sök finansiering för innovation som gör skillnad

Arbetar ni med forskning och innovation och vill vara med att bidra till en hållbar omställning? I denna utlysning söker vi förstudier och projekt som syftar till att stärka små och medelstora företags innovationsförmåga.

Till utlysningen -

Sök finansiering för innovation som gör skillnad (extern länk)

Dela:

Hade du nytta av informationen?