Transportinfrastruktur

Utvecklingsförvaltningen arbetar med regional samhällsplanering i syfte att stärka sambandet mellan kommunal fysisk planering, infrastrukturplanering och kollektivtrafik.

Vi arbetar bland annat med:

  • Verkställande av innevarande länsplan för transportinfrastruktur i samverkan med Trafikverket
  • Behandlar remisser i samverkan med Region Dalarnas kollektivtrafikförvaltning
  • Tar fram underlag och regionala analyser 
  • Samordning och samverkan 
  • Stöttar i påverkansarbete och utvecklingsprocesser
  • Kunskapsöverföring

Dela:

Hade du nytta av informationen?