Ungdomsperspektiv

Region Dalarna bedriver ett ungdomsstrategiskt arbete utifrån strategin Dalarna - Sveriges Bästa Ungdomsregion.

Arbetet med strategin genomförs i nära samverkan med kommunerna och Myndigheten för civilsamhälles- och ungdomsfrågor (MUCF). Förvaltningen samordnar även Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) i samtliga kommuner i Dalarna. 

Dela:

Hade du nytta av informationen?