Energikartläggningscheck

Region Dalarna erbjuder ett ekonomiskt stöd till företag som vill genomföra en energikartläggning för att se vilka förbättringsmöjligheter som finns för att minska sin energianvändning.

Vem kan söka?

  • Små-och medelstora företag med färre än 250 anställda.
  • Företag med en omsättning på max €50 miljoner.
  • Driver företaget på marknadsmässiga villkor.
  • Tillverkande företag och företag inom besöksnäringen i hela Dalarna.

Vad kan du söka stöd för?

Externa konsultinsatser för att genomföra en energikartläggning. Företaget väljer själv sin konsult som ska ha relevant kompetens och erfarenhet.

Hur stort är stödet?

Kostnaden för energikartläggningen ska vara på mellan 20 000 - 100 000 kronor. Stödet uppgår till 50 % av konsultkostnaden, max 50 000 kronor.

När du söker en energikartläggningscheck: 

  • Bifoga offert från konsult.
  • När insatsen är avslutad ska du redovisa en energikartläggningsrapport.

Ansök om energikartläggningscheck

Till Min ansökan (tillvaxtverket.se)

Hade du nytta av informationen?