Person arbetar framför två datorer med  grafer

Statistik och rapporter framtagna av Region Dalarna

Vi på Region Dalarna följer utvecklingen i länet på nära håll och inom olika områden. Vi strävar efter att så många som möjligt ska kunna ta del av så mycket kunskap som möjligt för att alla som arbetar med utvecklingen i Dalarna får insikt om hur det ser ut i regionen, och för att de beslut som fattas har stöd av statistiken.

Analyser görs inom olika områden

Region Dalarna tar fram analyser inom områden som bedöms viktiga för den regionala utvecklingen såsom kompetensförsörjning, integration, transporter och infrastruktur, besöksnäring, industri och ungdomsfrågor. Att kunna se och förstå stora trender som sker över tid gör att vi kan möta utmaningar och fatta välgrundade beslut. Vissa underlag tas fram regelbundet medan andra kan vara punktinsatser vid behov. Analyserna ska kunna användas som kunskapsunderlag för kommuner, näringsliv och akademi. På regelbunden basis håller vi också kunskapsseminarium för att dela med oss av vår kunskap. 

Ta del av Region Dalarnas rapporter

Region Dalarna publicerar olika typer av rapporter inom olika ämnen. Webbrapporter förändras över tid och uppdateras löpande medan rapporter i pdf-format är statiska och nedladdningsbara.