Statistiska grafer

Statistik och rapporter framtagna av Region Dalarna

Region Dalarna ansvarar för uppföljningen av det regionala utvecklingsarbetet. Vi följer upp målen i utvecklingsstrategin och analyserar Dalarnas utveckling.

Regionala utvecklingsförvaltningen tar fram analyser inom områden som bedöms som viktiga för den regionala utvecklingen som till exempel kompetensförsörjning, integration, transporter och infrastruktur, besöksnäring, industri och ungdomsfrågor. Analyserna ligger till underlag för verksamheten inom Regionala utvecklingsförvaltningen och används i dialog med andra aktörer i Dalarna som jobbar med regional utveckling. 

Hade du nytta av informationen?