Kvinna sitter framför dator

Stöd och bidrag från Region Dalarna

Hos den regionala utvecklingsförvaltningen kan du ansöka om stöd för insatser som bidrar till en positiv utveckling och tillväxt i Dalarna.

Projektstöd

Stöd till projekt för insatser som bidrar till en positiv utveckling och tillväxt i Dalarna.

Våra projektstöd

Företagsstöd

Stöd för olika typer av satsningar som stärker ditt företag.

Våra företagsstöd

Verksamhetsbidrag

Den regionala utvecklingsnämnden har beslutat att ta fram överenskommelser med vissa aktörer i det näringslivsfrämjande systemet. Till överenskommelserna om uppdrag kopplas även ett årligt verksamhetsbidrag för att ge aktörerna mer långsiktiga förutsättningar.

Våra verksamhetsbidrag

Hade du nytta av informationen?