Energieffektivisering

Pandemin, krig och andra orsaker har bland annat lett till högre energipriser. Region Dalarna kan nu erbjuda ett ekonomiskt stöd till företag som vill genomföra energieffektiviseringsåtgärder för att minska sin energianvändning.

Vem kan söka?

Du som har ett företag med max 249 anställda, omsätter max €50miljoner och bedriver verksamhet på marknadsmässiga villkor med en marknad utanför Dalarna. Stödet kan sökas av tillverkande företag och företag inom besöksnäringen i hela Dalarna. Stödet behovsprövas för varje enskilt företag.

Vad består stödet av?

Investeringskostnader som är nödvändiga för att uppnå en högre nivå av energieffektivitet. Åtgärder för egenproducerad el är inte stödbara, exempelvis solceller.
De stödberättigande kostnaderna kan beräknas på två sätt:
1. Om kostnaderna för att investera i energieffektivitet kan urskiljas ur den totala investeringskostnaden som en separat investering så är de kostnaderna stödberättigande.
2. Om kostnaderna inte går att urskilja ska den sökande på ett trovärdigt sätt hänvisa till en liknande investering som skulle ha genomförts utan stöd. Skillnaden mellan kostnaderna för de båda investeringarna utgör de stödberättigande kostnaderna.

Hur stort är stödet?

Bidragsprocenten varierar utifrån behov.

Vad kan du söka stöd för?

Exempelvis nya kompressorer, ventilation, belysning eller bättre isolering.

Regelverk

Denna stödtyp regleras i artikel 38 i EU:s förordning 651/2014. Svenska regler finns i paragraf 23 i SFS 2015:210.

När du söker stöd för energieffektiviseringsåtgärder:

• Ta del av Bra att veta om företagsstöd
• Påbörja inte insatsen innan ansökan är inskickad

Ansök om stöd till energieffektiviseringsåtgärder

Till Min ansökan (tillvaxtverket.se)

Dela:

Hade du nytta av informationen?