Energikartläggningscheck

Pandemin, krig och andra orsaker har bland annat lett till högre energipriser. Region Dalarna kan nu erbjuda ett ekonomiskt stöd till företag som vill genomföra en energikartläggning för att se vilka förbättringsmöjligheter som finnas för att minska sin energianvändning.

Vem kan söka?

Du som har ett företag med max 249 anställda, omsätter max €50miljoner och bedriver verksamhet på marknadsmässiga villkor och med en marknad utanför Dalarna. Energikartläggningscheck kan sökas av tillverkande företag och företag inom besöksnäringen i hela Dalarna. Stödet behovsprövas för varje enskilt företag.

 

Vad består stödet av?

Stödet utgör delbetalning för konsultarvode. Stödet används av företag som behöver konsultinsatser för att genomföra en energikartläggning. Företaget väljer själv sin konsult men konsulten ska ha adekvat kompetens och erfarenhet.

 

Hur stort är stödet?

Kostnaden för energikartläggningen ska vara på mellan 20 000 - 100 000 kronor. Stödet uppgår till 50 % av konsultkostnaden, max 50 000 kronor.

 

Vad kan du söka stöd för?

Enbart externa konsultinsatser för ett genomföra en energikartläggning.

 

När du söker en energikartläggningscheck: 

  • Bifoga offert från konsult med relevant kompetens och erfarenhet.
  • Påbörja inte insatsen innan ansökan är inskickad.

 

När insatsen är avslutad ska du redovisa: 

  • Fakturkopior samt betalningsunderlag.
  • Energikartläggningsrapporten.

 

Ansök om energikartläggningscheck

Till Min ansökan (tillvaxtverket.se)

Dela:

Hade du nytta av informationen?