Konsultcheck

Konsultchecken ska hjälpa ett företag att stärka sin kompetens. Konsulten ska vara extern och anlitas för ett avgränsat projekt. Insatsen ska vara utvecklande för företaget och konsulten ska ha kompetens som saknas hos det företag som söker stödet.

Vem kan söka?

Du som har ett litet eller medelstort företag och bedriver verksamhet på marknadsmässiga villkor. Konsultcheck kan sökas av företag över hela länet. Stödet behovsprövas för varje enskilt företag.

Hur stort är stödet?

Högst 150 000 kronor.

Vad kan du söka stöd för?

Enbart externa konsultinsatser, till exempel:

  • Ökad försäljning/marknadsplan
  • Utvidgad marknad/exportförsäljning
  • Produktutveckling
  • Organisationsanpassning för tillväxt
  • Styrelseutbildning eller förstärkning

Regelverk

Gällande svensk förordning: SFS 2015:210. EU-s regelverk om försumbart stöd: (EU) nr 1407/2013.

Ansök om konsultcheck

Till Min ansökan (tillvaxtverket.se)

Dela:

Hade du nytta av informationen?