Projektfinansiering

Målet med stödet till olika projekt är att i samverkan med andra aktörer bidra till en positiv utveckling av näringslivet i Dalarna.

De regionala projektmedlen används i första hand som medfinansiering av projekt som också får stöd av EU:s strukturfonder. Ansökningar till strukturfonderna hanteras av Tillväxtverket respektive ESF-rådet.

Dela:

Hade du nytta av informationen?