Beviljade projekt

Region Dalarna har det regionala utvecklingsansvaret i länet på uppdrag av regeringen.

Med det regionala utvecklingsansvaret följer statliga medel för regionala utvecklingsprojekt och företagsstöd. Organisationer och företag kan ansöka om dessa medel hos Region Dalarna. Projekten och företagen bidrar till hållbar regional utveckling och ökar Dalarnas attraktionskraft för oss som bor i, verkar i eller längtar till Dalarna.

Bild på Daniel Olsson och Pelle Andersson, Dalapop

Projekt Dalapop

Sedan år 2017 har Daniel Olsson och Pelle Andersson drivit projektet Dalapop. Och idag kan de stoltsera med 45 miljoner streams. Genom finansiering från merparten av Dalarnas kommuner och projektfinansiering via Region Dalarna kan de vara en oberoende artistbyrå - med drivkraften i att musiker ska kunna ta betalt för sitt arbete.

Läs mer om projektet Dalapop

Dela:

Hade du nytta av informationen?