EU:s strukturfonder

Genom medlemskapet i EU har Sverige tillgång till medel ur EU:s strukturfonder som syftar till att öka den ekonomiska och sociala sammanhållningen mellan medlemsländer och regioner. För programperioden från 2014 till 2020 finns två strukturfonder – Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF+).

Regionala utvecklingsfonden

Programmet har som mål att bidra till att utveckla innovativa miljöer, ett dynamiskt näringsliv och ökad tillgänglighet för näringsliv och invånare i regionen. Förvaltande myndighet för Regionala utvecklingsfonden är Tillväxtverket.

För att söka finns blanketter och mer information på Tillväxtverkets webbplats (extern länk)
Kontaktpersoner Norra Mellansverige (extern länk)

Information om regionala fonden Norra Mellansverige - hämta programmet och förslaget till åtgärdsdokument (extern länk)

Socialfonden

Programmets övergripande mål är att stärka individens ställning i arbetslivet och på så sätt bidra till tillväxt och ökad sysselsättning. Förvaltande myndighet för Europeiska socialfonden är Svenska ESF-rådet. Dalarna hör till region Norra Mellansverige som sköts från kontoret i Gävle.

ESF Norra Mellansverige (extern länk)

Interreg - territoriellt samarbete

Interreg är EU:s program för gränsöverskridande samarbete mellan olika regioner i EU eller angränsande till EU. Programmet Interreg Sverige-Norge 2014-2020 ska stimulera samarbete över gränsen mellan Sverige och Norge från nordligaste Jämtland/Trøndelag till Västra Götalandsregionen (Fyrbodalområdet)/Østfold.

Programmet består av tre delområden, Nordens Gröna bälte, Inre Skandinavien och Gränslöst samarbete. Dalarna ingår i Inre Skandinavien tillsammans med Värmland samt Hedmarks fylke och delar av Östfolds och Akershus fylken i Norge. Projekten finansieras gemensamt av offentliga och privata samt EU-medel. Grundförutsättningen är att det finns minst en norsk och en svensk part i projektet.

Region Dalarnas arbete med kommande EU-program 2021-2027

EU:s sammanhållningspolitik är ett viktigt verktyg för att skapa förutsättningar för ökad sysselsättning och tillväxt i Gävleborg. Nuvarande programperiod tar slut 2020 och nästa period sträcker sig mellan 2021-2027.  För att säkra att framtida medel kan användas på ett effektivt och strategiskt sätt är det viktigt att kommande EU-program ligger i linje med Gävleborgs prioriteringar och de tre hållbarhetsdimensionerna: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Region Dalarna ansvarar tillsammans med Region Gävleborg och Region Värmland för framskrivningen av ett nytt program för Europeiska regionalfonden Norra Mellansverige samt den regionala handlingsplanen för den Europeiska socialfonden + Norra Mellansverige. Region Dalarna är även med i framskrivningen av Interreg Sverige-Norge.

Dela:

Hade du nytta av informationen?