Aktuella utlysningar

Genom medlemskapet i EU har Sverige tillgång till medel ur EU:s strukturfonder som syftar till att minska skillnader och ojämlikheter mellan regioner inom Europa.  Hos Region Dalarna kan man söka medfinansiering till utvecklingsprojekt från regionala utvecklingsfonden, socialfonden och Interreg.

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

Med pengar från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) kan utvecklingsprojekt finansieras. Programmet innehåller sex målområden som bl.a. syftar till att ställa om energianvändning, göra ekonomin mer cirkulär samt öka innovationskraften och konkurrenskraften för en hållbar utveckling.

Den andra utlysningen för ERUF Norra Mellansverige öppnar den 17 november och stänger 14 december. Mer information om vilka målområden som det går att söka medel i, finns på Tillväxtverkets hemsida. Finansiering - utlysningar - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

Kontakt
Louise Modigs, strateg näringslivsutveckling och entreprenörskap
Telefon: 023- 77 70 51
E-post: Louise.modigs@regiondalarna.se

Eva Lundin, strateg innovation och forskning
Telefon: 076-696 46 17
E-post: eva.lundin@regiondalarna.se

Amelie Sahlin, enhetschef samhällsbyggnad
Telefon: 023-77 70 08
E-post: amelie.sahlin@regiondalarna.se

 

Europeiska socialfonden (ESF+)

Med pengar från Europeiska socialfonden (ESF+) kan utvecklingsprojekt finanserias.  Målet för projekten är att skapa bättre förutsättningar för ökad sysselsättning och tillväxt i Norra Mellansverige. Aktuella utlysningar presenteras på Svenska ESF-rådets hemsida. Nästa utlysning öppnar i januari 2023.

Kontakt
Conny Danielsson, strateg kompetensförsörjning
conny.danielsson@regiondalarna.se
023-77 70 35

 

Interreg

Sverige-Norge
Interreg Sverige-Norge är ett EU-program som ger stöd till gemensamma svensk-norska projekt med målsättningen är att skapa samarbete och utveckling mellan våra länder. Mellan den 15 oktober och 15 november öppnar den andra utlysningen för att söka ett Interregprojekt. 

Mer information för dig som vill söka Interregprojekt


Östersjöprogrammet 2021-2027 – Utlysning II
Har du en projektidé inom något av områdena innovativa samhällen, hållbar vattenförvaltning eller energiomställning? Vill du samarbeta med aktörer i andra länder runt Östersjön? Nu finns det möjlighet att söka projektmedel för samarbetsprojekt i Östersjöregionen.

Utlysning nummer två inom Interreg Östersjöprogrammet 2021-2027 öppnar den 20 oktober.

Mer information för dig som vill söka projektmedel för samarbetsprojekt i Östersjöregionen

 

Kontakt
Åsa Ängsback
Strateg internationalisering
023-77 70 53
asa.angsback@regiondalarna.se

Dela:

Hade du nytta av informationen?