Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

Med pengar från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) kan utvecklingsprojekt finansieras. Programmet för Norra Mellansverige omfattar 1,3 miljarder kronor och gäller till och med år 2027.

Region Dalarna har tillsammans med Region Gävleborg och Region Värmland ett strategiskt ägarskap för programmets inriktning som baseras på strategiska regionala dokument, till exempel socioekonomisk analys, regionala utvecklingsstrategier (RUS) och innovationsstrategier. Tillväxtverket är handläggande myndighet.

Programmet innehåller sex målområden som bland annat syftar till att ställa om energianvändning, göra ekonomin mer cirkulär samt öka innovationskraften och konkurrenskraften för en hållbar utveckling.

Det färdiga programmet finns att ladda hem nedan och på tillväxtverkets hemsida finns en kort sammanfattning av målområden samt aktuella utlysningar.

Kontakt

Åsa Ängsback
asa.angsback@regiondalarna.se
070-622 63 66

Dela:

Hade du nytta av informationen?