Strukturfonderna 2021-2027

EU:s sammanhållningspolitik är ett viktigt verktyg för att skapa förutsättningar för ökad sysselsättning och tillväxt i Dalarna. Nuvarande programperiod tar slut 2020 och nästa period sträcker sig mellan 2021-2027. För att säkra att framtida medel kan användas på ett effektivt och strategiskt sätt är det viktigt att kommande EU-program ligger i linje med Dalarnas prioriteringar och de tre hållbarhetsdimensionerna: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Region Dalarnas arbete med kommande EU-program 2021-2027

Region Dalarna ansvarar tillsammans med Region Gävleborg och Region Värmland för framskrivningen av ett nytt program för Europeiska regionalfonden Norra Mellansverige samt den regionala handlingsplanen för den Europeiska socialfonden + Norra Mellansverige. Region Dalarna är även med i framskrivningen av Interreg Sverige-Norge.

Dela:

Hade du nytta av informationen?