Regionala strukturfondspartnerskap

Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansverige har i uppdrag att se till att de EU-medel som är avsatta för Gävleborg, Dalarna och Värmland används på bästa sätt för att utveckla regionen.

Strukturfondspartnerskapet prioriterar bland godkända ansökningar om EU-medel och föreslår vilka som ska få finansiering från EU:s regionala och sociala fonder i Norra Mellansverige.

Partnerskapet består av förtroendevalda representanter för kommuner och regioner i berörda län, företrädare för arbetsmarknadens organisationer och berörda länsstyrelser, länsarbetsnämnder, intresseorganisationer och föreningar.

Dela:

Hade du nytta av informationen?