Verksamhetsbidrag

Den regionala utvecklingsnämnden har beslutat att ta fram överenskommelser med vissa aktörer i det näringslivsfrämjande systemet. Till överenskommelserna om uppdrag kopplas även ett årligt verksamhetsbidrag för att ge aktörerna mer långsiktiga förutsättningar.

Följande aktörer får idag verksamhetsbidrag

Ung företagsamhet i Dalarna
Visit Dalarna
Byggdialog Dalarna
Dalarna Science Park
IUC Dalarna
Coompanion Dalarna

Hade du nytta av informationen?