Bredbandsutbyggnad och digitalisering

Region Dalarna arbetar för en ökad bredbandsutbyggnad och digitala miljöer i hela Dalarna, med särskilt fokus på områden där det på kommersiell väg inte kommer att byggas för bredband.

Arbetet genomförs genom:

  • Samordning och samverkan
  • Stöttar i utvecklingsprocesser
  • Kunskapsöverföring
  • Projektstöd och företagsstöd är verktyg i arbetet och bredbandsutbyggnaden medfinansieras med medel från EU:s regionalfond

Hade du nytta av informationen?