Energikontor Dalarna

Energikontor Dalarna arbetar för minskade utsläpp av växthusgaser, effektivare energianvändning och en ökad andel förnybar energi. Energikontoret samordnar de kommunala energi- och klimatrådgivarna och arbetar stödjande i utvecklingsprocesser och med kunskapsöverföring.

ReDriv

ReDriv är ett projekt som syftar till stötta omställning och utveckling av regional ladd- och drivmedelsinfrastruktur och stärka beslutsunderlaget för den fossilfria omställningen inom vägtransportsektorn för både näringslivet och politiken på lokal, regional och nationell nivå. Projektet ska skapa en ny digital plattform som samlat visar upp var fossilfria ladd- och tankalternativ finns idag men även var det planeras att byggas ut. Projektet finansieras av Tillväxtverket genom ERUF och pågår till 31 oktober 2023.

Logotyp för Europeiska regionala utvecklingsfonden

 

 

Hade du nytta av informationen?