Exportarena Dalarna

Exportarena Dalarna är ett initiativ från Region Dalarna och flera exportfrämjande aktörer för att genom ökad samverkan och ett tydligare erbjudande öka exporten från Dalarna.

Exportarena Dalarna vill väcka nyfikenhet kring export för att få fler företag att börja exportera samt att befintliga exportörer ska utveckla sin export. En viktig del är också att företagen ska jobba med hållbarhet i sin exportaffär.

Besök Exportarena Dalarnas webbsida för att få ökad kunskap om export

exportarenadalarna.se

Exportarena Dalarna pågår fram till den 31 oktober 2023 och sker i samverkan mellan Region Dalarna, Almi GävleDala, EEN/Dalarna Science Park och IUC Dalarna. Projektet finansieras av:

Logotyp för Europeiska regionala utvecklingsfonden          RD logga.png

Hade du nytta av informationen?