Pågående och avslutade projekt

Här kan du läsa om pågående och avslutade projekt med finansiering från det som kallas för 1:1-medel, vilket är finansiering från staten som ska gå till regional utveckling och genomförandet av Dalastrategin. Vissa av projekten har även medfinansierats med medel från EU:s regionalfond (ERUF).

Pågående projekt

Innehåll är under arbete.

Avslutade projekt

Innehåll är under arbete.

Hade du nytta av informationen?