Silver SME

Projektet Silver SME främjar entreprenörskap och innovation kring äldres hälsa och välmående och har som mål att stödja tjänste- och produktutveckling för den seniora marknaden som ofta kallas ”the Silver Economy”.

Målet med projektet är att förbättra regionala strategier och genomförandet av dessa för ökad tillväxt i regionernas små och medelstora företag, genom att belysa möjligheter inom silverekonomin.

Projektet arbetar för interregionalt kunskapsutbyte som kan stödja och uppmuntra:

  • Aktivt åldrande
  • God hälsa
  • Social inkludering
  • Ökat oberoende för äldre

Hade du nytta av informationen?