Samhälls-och infrastrukturplanering

Region Dalarna ansvarar för att ta fram en länsplan för transportinfrastruktur och sen genomföra planen i samverkan med Trafikverket. Regionen arbetar även med regional samhällsplanering i samverkan med Dalarnas kommuner. Syftet är att stärka sambandet mellan kommunal fysisk planering, infrastrukturplanering och kollektivtrafik.

Regionala utvecklingsförvaltningen arbetar bland annat med:

  • Genomförandet av innevarande länsplan för transportinfrastruktur i samverkan med Trafikverket.
  • Samverkan med Kollektivtrafikförvaltningen i arbetet med att ta fram och genomföra Trafikförsörjningsprogrammet.
  • Förslag till svar på remisser i samverkan med Region Dalarnas kollektivtrafikförvaltning.
  • Underlag och regionala analyser.
  • Samordning och samverkan.
  • Stöd i påverkansarbete och utvecklingsprocesser.
  • Kunskapsöverföring

Hade du nytta av informationen?